Pożyczki hipoteczne a kredyty hipoteczne

Pożyczki hipoteczne a kredyty hipoteczne
24 lutego
23:12 2013

Pożyczki hipoteczne i kredyty hipoteczne to dwa zupełnie różne zadłużenia, zaciągane na innych zasadach, niestety wiele osób do dziś myli ze sobą te dwa pojęcia. Sprawdźmy więc jakie są podstawowe różnice pomiędzy pożyczką a kredytem hipotecznym.

Kredyt i pożyczka hipoteczna zwykle oferowane są w tym samym banku, niekiedy pomiędzy konsultantem a przyszłym kredytobiorcom zachodzi pomyłka bowiem klient przychodzi do banku mówiąc,że pragnie zaciągnąć pożyczkę hipoteczną mając na myśli kredyt hipoteczny.

Pożyczki hipotecznego są zadłużeniem, które kredytobiorca zaciąga na dowolna inwestycję, bank pożycza pieniądze pod zastaw nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Na ową nieruchomość nakładana jest hipoteka jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia dla banku, w razie niespłacania rat przez kredytobiorce bank może dochodzić należności przejmując prawa własności do nieruchomości.

Pożyczki hipoteczne są dobrym sposobem dla osób, które planują nowe inwestycje, bank nie sprawdza bowiem na co dokładnie przeznaczone będą pieniądze z zadłużenia. Pożyczka hipoteczna w rękach rozsądnego kredytobiorca jest dobrym zadłużeniem, jednak w przeciwnej stycji może doprowadzić do poważnych tarapatów finansowych. Z kolie kredyt hipoteczny to zadłużenie zaciągnięte pod zastaw nieruchomości która dopiero ma stać się własnością kredytobiorcy, bank nakłada hipotekę na kredytową nieruchomość, kredytobiorca może poczuć się jej pełnoprawnym właścicielem dopiero po spłacie wszystkich należności. Niespłacany kredyt hipoteczny również grozi kredytobiorcy przejęciem praw własności do nieruchomości przez bank.

Reasumując pożyczki hipoteczne zaciągane są na dowolną inwestycję, a kredyt hipoteczny na zakup bądź budowę nieruchomości. Oba zadłużenia łączy nałożenie na kredytowaną nieruchomość hipoteki.