Kto spłaci kredyt hipoteczny po rozstaniu?

Kto spłaci kredyt hipoteczny po rozstaniu?
20 maja
18:21 2017

Niestety życie lubi płatać nam figle i czasem coś, co wydawało się nam wieczne i trwałe, przechodzi do historii. Tak się sprawa ma również w przypadku małżeństwa. A wraz z jego rozpadem pojawia się problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Kiedy zakładamy rodzinę, naszym największym marzeniem staje się zakup mieszkania czy domu. Najczęściej w takiej sytuacji wraz z małżonkiem zaciągamy kredyt hipoteczny, a zabezpieczeniem spłaty zobowiązania staje się nieruchomość, którą przy pomocy kredytu kupujemy. Wspólne wnioskowanie o pożyczkę ma swoje zalety, gdyż pozwala poprzez połączenie dochodów obojga małżonków zwiększyć zdolność kredytową, a co za tym idzie, zwiększyć również kwotę udostępnianego przez bank kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji, małżonkowie są solidarnie zobowiązani do spłaty ciążącego na nich zobowiązania. Problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy małżeństwo rozpada się, a dwójkę kochających się niegdyś ludzi łączy wspólny kredyt hipoteczny. Kto wówczas powinien go spłacić?

Rozpad małżeństwa a spłata kredytu hipotecznego

Należy jasno zaznaczyć, że pomimo rozpadu małżeństwa i ustania wspólnoty małżeńskiej, dla banku małżonkowie nadal solidarnie odpowiadają za zaciągnięty w czasie trwania małżeństwa kredyt hipoteczny. Zgodnie z artykułem 366 § 1 kodeksu cywilnego bank może dochodzić spłaty kredytu od obojga małżonków z osobna, traktując ich jednak jako solidarnych dłużników. Takiej sytuacji nie zmieniają również zapisy, orzeczenia sądu czy umowy zawarte między małżonkami o podziale majątku.

Instytucja przejęcia długu a spłata kredytu hipotecznego

Inaczej ma się sytuacja w przypadku instytucji przejęcia długu, gdzie zgodnie z artykułami od 519 do 526 Kodeksu cywilnego jeden z małżonków ma prawo przejąć powstały podczas trwania małżeństwa dług. W takim przypadku poza chęcią przejęcia długu przez małżonka konieczne jest również wyrażenie zgody ma to przez współmałżonka, a także przez sam bank, w którym zaciągnięte zostało zobowiązanie. Jeśli wszystkie strony porozumienia wyrażą zgodę, wówczas rozpoczyna się proces ponownej weryfikacji zdolności kredytowej małżonka. Może się zdarzyć, że na skutek pogorszenia zdolności kredytowej bank będzie wymagał od małżonka przejmującego dług dodatkowych zabezpieczeń, czy to w postaci dodatkowej hipoteki, czy dodatkowego ubezpieczenia. Forma i wielkość dodatkowego zabezpieczenia kredytu hipotecznego uzależniona zatem będzie od banku i jego polityki produktowej.

Podstawa prawna:

  • art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego,
  • art. od 519 do 526 Kodeksu cywilnego.