Trudne decyzje

09 lutego
19:55 2012

Różne sytuacje życiowe zmuszają niektórych z nas do podejmowania decyzji, z których niekoniecznie jesteśmy zadowoleni. Bo czasami spełnienie naszych marzeń jest blokowane z bardzo prozaicznych przyczyn – z braku gotówki. Może dotyczyć to kupna wymarzonego M czy wybudowania swojego domu.

Pozostaje nam decyzja czy wziąć kredyt hipoteczny. Nikogo z nas nie trzeba uświadamiać, że kredyt mieszkaniowy jest znaczącym obciążeniem dla domowego budżetu na długie lata. Wszystkie kredyty mają oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że składa się ono z dwóch części – stopy bazowej (najczęściej WIBOR lub LIBOR) i marży banku. Marża banku jest niezmienna przez cały okres kredytowania. Jej wysokość jest zagwarantowana w umowie. Stopa bazowa jest zmienna i zależy od polityki banku centralnego.

W momencie, gdy stopy procentowe rosną, wzrasta całe oprocentowania, co pociąga za sobą wzrost raty. Jakie jeszcze warunki należy wziąć pod uwagę biorąc kredyt hipoteczny? Chociażby fakt, że zaciąganie kredytu denominowanego w obcej walucie (głównie w euro) jest bardzo popularne. Przemawia za tym niskie oprocentowanie, a co za tym idzie niższa rata. Ale nie ma nic za darmo. Decydując się na taki kredyt, musimy brać pod uwagę możliwą zmianę kursu waluty w całym okresie kredytowania. Jeśli bank przyznaje nam kredyt hipoteczny, jego kwota na umowie kredytowej jest wyrażona w walucie obcej. Jest ona wynikiem dzielenia kwoty, jaką chcieliśmy uzyskać w złotych, przez kurs kupna wybranej waluty z danego dnia.

Następnie generowany jest harmonogram rat, w którym wysokości rat podane są w walucie obcej. Raty spłacamy w złotych, a ich wysokość jest równa ratom w walucie obcej przeliczonym po kursie obowiązującym w dniu spłaty (nie z dnia zawarcia umowy!). Powoduje to, że wysokość naszego miesięcznego zobowiązania będzie się ciągle zmieniać, a co za tym idzie zmieniać się będzie nasze realne zadłużenie w przeliczeniu na PLN. Kolejnym problemem jest prowizja banku czyli jednorazowa opłata pobierana przez bank przed uruchomieniem kredytu lub doliczona do kwoty zadłużenia.

Często banki obniżając oprocentowanie, wymuszają na kliencie zakup dodatkowego ubezpieczenia, co podnosi całkowity koszt kredytu. Biorąc kredyt hipoteczny pamiętajmy, że zaciągamy go na ponad 20 lat. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się nasza kariera zawodowa. Może się zdarzyć, że przez pewien czas nasze dochody będą niższe lub w ogóle nie będziemy mieli pracy. W tym momencie możliwość zawieszenia rat daje nam szansę niezakłócenia ich spłat i czas na poprawę naszej sytuacji zawodowej. W skrajnym przypadku możemy sprzedać nieruchomość i spłacić kredyt bez dodatkowych konsekwencji. I kolejny aspekt sprawy przy kredytach zaciąganych w obcych walutach czyli spread. Różnica między kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty – niezwykle ważny elementy przy kredytach walutowych. Kredyt zaciągamy po kursie kupna, a spłacamy po kursie sprzedaży, co oznacza, że automatycznie wzrasta kwota naszego kredytu.

Bank musi umożliwić nam wcześniejszą spłatę kredytu. W pierwszych latach po wzięciu kredytu może być to obarczone dodatkową prowizją od nadpłaconej kwoty.

Biorąc kredyt, należy dokładnie sprawdzić jak dany bank reguluje tą kwestię. Jest tego sporo, ale na pewno warto te wszystkie aspekty dobrze przeanalizować, jeśli nie chcemy martwić się potem przez wiele lat.