Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony

23 czerwca
17:25 2014

Łatwość pozyskania kredytu hipotecznego zależy w dużym stopniu od formy zatrudnienia. Jak banki postrzegają umowę na czas określony?

Banki przyznają kredyty na podstawie analizy wniosków kredytowych, które są podstawą do oszacowania zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową wpływa wiele elementów, z których jednym z najbardziej istotnych jest wysokość osiąganych dochodów. Niemniej ważny wpływ na zdolność kredytową ma forma zatrudnienia. Banki preferują klientów osiągających regularnie dochody uzyskiwane na podstawie umów o pracą na czas określony. Taka forma zatrudnienia jest przez banki traktowana jako bardziej pewna. Dla banków umowa na czas nieokreślony stanowi rodzaj gwarancji długoterminowego zatrudnienia, co przy długoterminowym zobowiązaniu, jakim jest kredyt hipoteczny, ma szczególne znaczenie. Zdolność do spłacania kredytu hipotecznego zależy od uzyskiwania określonych dochodów w perspektywie długofalowej. Przy umowie o pracę na czas nieokreślony bank ma pewność, jakie dochody klient będzie uzyskiwał w przyszłości. Umowa na czas określony nie jest wprawdzie postrzegana jako tak samo pewna jak umowa na czas nieokreślony, ale nie oznacza to, że osoby wykonujące pracę na podstawie takiej formy zatrudnienia nie mają szans na uzyskanie kredytu.

Okres zatrudnienia

Dla banków liczy się okres regularnego uzyskiwania przez klientów dochodów. Jeśli na podstawie umowy na czas określony klient banku uzyskuje dochody co najmniej przez okres jednego roku to szanse na uzyskanie kredytu są duże. W takiej sytuacji liczy się wysokość uzyskiwanych dochodów, historia kredytowa czy liczba osób w gospodarstwie domowym. Zdarza się, że klient banku uzyskuje dochody na podstawie umów na czas określony przez dłuższy okres czasu. Jest to sytuacja wpływająca na korzyść starającego się o kredyt, gdyż wydłuża się okres regularnego uzyskiwania dochodów. Osoby uzyskujące dochody na podstawie umów na czas określony będą miały trudniej pozyskać tak samo duży kredyt hipoteczny jak osoby pracujące na podstawie umów na czas nieokreślony.

Zdolność kredytowa

Generalnie banki przy umowie na czas określony zdolność kredytową kredytobiorcy szacują inaczej, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. Nawet przy takim samym dochodzie osoba uzyskująca dochody na podstawie umowy na czas określony będzie miała w większości banków mniejszą zdolność kredytową. Osobom na umowie na czas określony znacznie trudniej jest pozyskać kredyt na wyższe kwoty.  W wielu bankach skorzystać można z nieco mniej restrykcyjnych warunków przy pozyskiwaniu kredytu dla umów na czas określony. Banki te oferują kredyty nawet przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy wynoszącym 6 miesięcy.