Kiedy oczekiwać zmian w oprocentowaniu spłacanego kredytu hipotecznego?

28 stycznia
15:59 2015

Sięgając po kredyty hipoteczne, należy się liczyć ze zmianą oprocentowania w trakcie ich spłacania. Kiedy należy oczekiwać takich zmian?

Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi, których okres spłaty może wynosić nawet 35 lat. W tym czasie wiele może się zdarzyć. Sytuacja finansowa kredytobiorcy może zmienić się na gorsze, a oprocentowanie, które w czasie udzielania kredytu wydawało się wysokie, po kilkunastu latach może stać się za niskie i nieopłacalne dla banków. Tak zresztą było w trakcie największego nasilenia kryzysu, kiedy banki zaczęły żądać od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń. W takich sytuacjach mogą one zacząć też podwyższać oprocentowanie.

Kredyty hipoteczne udzielane są obecnie tylko w polskich złotych, a wysokość ich oprocentowania zależy od stawki WIBOR, której wysokość z kolei uzależniona jest od wysokości stóp procentowych, o których decyduje Rada Polityki Pieniężnej.

W związku z tym, że stawka WIBOR uaktualniana jest raz na trzy miesiące, zmienia się również wysokość oprocentowania nominalnego kredytów hipotecznych, chyba że kredytobiorca ma zapisane w umowie stawki WIBOR 6M czy 12M, wtedy zmiana oprocentowania odbywa się kolejno po 6 i 12 miesiącach. Obecnie sytuacja związana z oprocentowaniem kredytów hipotecznych jest bardzo korzystna. Ostatnio RPP stale obniża stopy procentowe, co oznacza, że przy oprocentowaniu zmiennym kredytów bankowych obniża się ich oprocentowanie.

Można oczywiście starać się o stałe oprocentowanie, które nie ulega aż takim wahaniom, ale sytuacja i tak zmieni się po 3–5 latach. Dalsze oprocentowanie będzie oparte również na stawkach WIBOR. Należy bardzo uważnie czytać umowy kredytowe, ponieważ tam wszystko jest zawarte. Obecnie warto na rynku kredytowym poszukać kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, ponieważ stawki WIBOR są aktualnie bardzo niskie. RPP nie będzie jednak stale obniżać stóp procentowych. W końcu zacznie je podwyższać, a to oznacza podwyższenie oprocentowania kredytów i w konsekwencji wyższe raty.

Decyzja o ubieganiu się o kredyt hipoteczny nie jest łatwa, bowiem kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym i stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu domowego. Poza tym trzeba obecnie mieć aż 10 proc. wkładu własnego. Wybór najkorzystniejszego dla siebie kredytu jest trudny, dlatego najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doradców finansowych.